Lijn Management

 

 

Zoals gezegd, lijnmanagement is een vak apart. Als lijnmanager van buiten de organisatie die word ingehuurd om tijdelijk invulling te geven aan de functie zijn er een aantal zaken van belang. Dit alles om de tijdelijkheid van de externe persoon niet negatief van invloed te laten zijn op de ontwikkeling van producten, afdeling maar met name van de medewerkers.

Om dit te voorkomen moet je als interim-manager snel komen tot een relatie met deze voor jou nieuw collega's. Als je de mensen niet begrijpt kun je ze niet verder laten ontwikkelen. Een opleidings- en ontwikkelplan welke voor langere termijn is opgesteld mag geen vertraging oplopen door het inbrengen van een interim-manager. Het snel eigen maken van deze informatie is cruciaal.

Ik heb als lijnmanager ervaring opgedaan in meerdere bedrijven. Ik heb gezien dat sommige interim-managers te snel en duidelijk een stempel op de organisatie willen drukken.  Ik denk dat de interimmer ondergeschikt moet zijn aan de organisatie. Je kunt te makkelijk lange termijn processen beschadigen. Zeker als het gaat om mensen en hun ontwikkeling.

Toch is het zaak een duidelijk waarneembare toegevoegde waarde mee te brengen in de functie die je tijdelijk invult. Door de opgedane kennis en ervaring ben ik snel in staat de minder goed lopende processen te herkennen.  Samen met de mensen dan komen tot verbetering is een toegevoegde waarde die ik inbreng. Het zijn echter de mensen die het zelf doen, ik begeleid het proces er naar toe. Immers ik ben tijdelijk en de verbeterde processen blijven achter.