Project Management

 

Als ervaren projectmanager is het telkens weer een enorme uitdaging om te komen tot een goed eindresultaat. Bij een goed eindresultaat wordt de projectmanager positief beoordeeld. Bij een slecht resultaat is men vaak niet te spreken over de projectmanager en zijn inzet.

Er zijn echter een hoop factoren die mede bepalen wat het succes is van het project. Ik heb de afgelopen jaren veel projecten zien lukken maar ook zien falen. Wat wil men bereiken en wat kan men bereiken zijn twee verschillende zaken. Ik heb daarom de volgende stelling;

 "De ambitie van een organisatie vs de rekbaarheid van de mensen bepaalt het succes van je project"

Hiermee bedoel ik het volgende. De organisatie kan verschillende ambities hebben. Deze ambities kunnen op langere termijn strategisch van belang zijn. Daarnaast hebben de mensen een bepaalde rekbaarheid. Deze rekbaarheid wordt bepaald door het vermogen, een nieuw product te maken of te leren kennen, bijvoorbeeld een nieuw operating systeem. De rekbaarheid wordt ook bepaald door het aantal organisatieveranderingen dat er geweest zijn. Meerdere keren reorganiseren kan negatieve effecten hebben op de mensen. De totale rekbaarheid geeft aan in hoeverre mensen nog in staat zijn nieuwe dingen te ontwikkelen of mee kunnen in de verandering

Als deze rekbaarheid onvoldoende is, lijkt het onmogelijk de ambitie te dienen van het bedrijf. Je kunt dit oplossen door het project uit te stellen en wachten totdat de rekbaarheid zich weer vergroot, mensen inhuren om tijdelijk een hoge mate van rekbaarheid te hebben, of de ambitie van bedrijf bijstellen.

Indien de componenten niet in balans zijn is het niet mogelijk een succesvol project uit te voeren. Indien projecten geforceerd worden doorgedrukt gaat het vaak te koste van de mensen. Dat kan toch niet te bedoeling zijn?